top of page
GŁÓWNE ZASADY PRZEDSZKOLA GEDANIA 1922
ORAZ CREOGEDANII
 

1. Główną zasadą obowiązującą jest szacunek do drugiego człowieka w nurcie Porozumienia Bez Przemocy oraz pedagogiki opartej na relacjach.

2. Nie stosuje się kar wobec przedszkolaków/ uczniów, nie oceniamy prac dzieci, dążymy do tego, żeby chwalić za wysiłek a nie za efekt.

 

3. Zachęcamy dzieci do tego, aby były samodzielne.

 

bottom of page